9 wrzesień – Niedziela 23 Zwykła

8.oo  Za ++ działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”
9.3o  Za + Marcina Lanuszny w 30 dzień po śmierci
11.oo Za + Marię Salisz – od córki Ewy z mężem
12.15  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Romana Jaworskich z okazji 50 rocznicy Sakramentu Małżeństwa.
2. Za + Renatę Walczyk w dniu 94 rocznicy urodzin, + męża Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące

15.oo Chrzty

17.oo  Za + Zygmunta Fogiel w 4 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron


10 wrzesień – Poniedziałek

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Piotra Szwedy z okazji urodzin – od Rodziny Różańcowej

18.oo  1. Za + Jana Adamka – od koleżanek i kolegów z pracy
2. Za + Ernesta Laszczok w 30 dzień po śmierci


11 wrzesień – Wtorek

8.oo  1. Za + ojca Edwarda Bosy w rocznicę urodzin i + matkę Łucję w rocznicę śmierci oraz za duszę w czyśćcu cierpiące
2. Za + Ryszarda Miemczyka

18.oo 1. Za + Władysława Bryła w rocznicę śmierci, ++ Janinę i Anielę Bryła oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Jana Adamek w 2 miesiące po śmierci


12 wrzesień – Środa – Uroczystość NMP Piekarskiej

8.oo  Za Parafian (9.09.2018)

18.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Hildegardy Niesler z okazji 85 rocznicy urodzin
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla babci Hildegardy – od wnuków i prawnuków (TD)


13 wrzesień – Czwartek – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma

8.oo Przez Wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

17.oo 1. Za + męża Antoniego Majster w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Wandę Krzyżczyk w 4 miesiące po śmierci i + Arnolda Krzyżczyk


14 wrzesień – Piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.oo  Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła oraz ++ dziadków z obu stron

18.oo 1. Za ++ Janusza i Zdzisława i ich ++ rodziców
2. Za + Krystynę Michałek w 2 miesiące po śmierci


15 wrzesień – Sobota – Wspomnienie NMP Bolesnej

8.oo  1. Za + męża i ojca Tadeusza Oziminę w 90 rocznicę urodzin, ++ rodziców Ireneusza i Marię, ++ teściów Pawła i Anielę i wszystkich ++ z rodziny
2. Za + siostrę Teresę w 20 rocznicę śmierci, ++ dziadków Marię i Zygmunta, Henrykę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3. Z podziękowaniem Bogu i MB Szenstackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

 
18.oo  Za + Józefa Słupik w rocznicę urodzin


16 wrzesień – Niedziela 24 Zwykła

8.oo  W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Teresę Tymke – od lokatorów z ul. Sportowej 25
12.15 

15.oo Chrzty

17.oo