SOBOTA                                                                                                                                                      10.06.

18.00 Za + Barbarę ENGEL w kolejną rocznicę śmierci.

X NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                                                    11.06.

8.oo   Za + męża Andrzeja MIECHOWSKIEGO w rocznicę urodzin ziemskich i wszystkich ++ z rodziny.

9.30   Za Parafian.

11.00  W intencji Bogu wiadomej.

             Po mszy św. chrzest: Karol GRZYB i Krzysztof GRZYB.

15.30  Nabożeństwo eucharystyczne.

16.00 Intencja wolna.

PONIEDZIAŁEK – WSP. BŁ. MĘCZ. JÓZEFA CZEMPIELA I EMILA SZRAMKA I TOW.         12.06.

8:00  O liczne i owocne działania ewangelizacyjne wszystkich członków Kościoła Świętego – od Legionu Maryi.

9.00  Pogrzeb + Zbigniew BAJAN

18:00 Za ++ rodziców Wandę i Bernardyna, ++ z rodziny, ++ sąsiadów, ++ przyjaciół i ++ kolegów.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEO Z PADWY, PREZB. I DK                                        13.06.

8:00   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

9.00   Pogrzeb + Jan JOSIŃSKI

18:00 Za + męża Ryszarda KOCOTA, ++ rodziców i teściów oraz pokrewieństwo z obu stron.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BPA I MĘCZ.                                                  14.06.

8:00   Za ++ rodziców Wandę i Henryka OPIEŁKÓW, ++ dziadków, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za + Krystynę PEŁKĘ i + Franciszka KOZIELSKIEGO.

CZWARTEK                                                                                                                                                           15.06.

8:00   Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

17.00 Za + syna Damiana SCHMIDTA.

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA                                            16.06.

8:00   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej  z podziękowaniem, za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz łaskę zdrowia dla ks. Eugeniusza PLUTY z okazji 65. rocznicy urodzin.

18.00 Za + ojca Edmunda ORDONA, ++ dziadków i ++ babcie z obu stron.

SOBOTA – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP                                                           17.06.

8:00   W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – intencja od Koła Przyjaciół. 

14.00  Ślub konkordatowy: Sebastian KRUK – Karolina ZIMA

15.30  Msza św. dziękczynna na zakończenie roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie Rejon Świętochłowice.

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                                                  18.06.

8.oo   Za Parafian.

9.30   O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej i Anioła Stróża dla Kubusia KOSSAKOWSKIEGO z okazji 5 rocznicy urodzin.

11.00  Za + córkę Mariolę KURPAN w 21. rocznicę śmierci, + Grzegorza, + męża Henryka, ++ z rodziny MAKIELAKÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30  Nieszpory  niedzielne.

16.00 Za ++ rodziców Emilię i Jerzego, ++ dziadków: Pawła, Jana, Annę i Joannę.