XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06

8oo      Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. prob. seniora Eugeniusza PLUTY z okazji urodzin – od Parafian.

930      Za ++ córkę Mariolę KURPAN w 22. rocznicę śmierci, Grzegorza KURPANA w 2. rocznicę śmierci, męża Henryka, brata Władysława i szwagrów Zbyszka i Janka.

1100     Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Bolesława FRYSZTACKICH z okazji 50. rocznicy ślubu, prosząc o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)

1530     Nieszpory niedzielne.

1600    Za zmarłych w maju: Marię WYCIŚLIK, Helenę LANGOSZ, Janinę ŁOSIK, Pawła HANUSZA, Andrzeja SIKORSKIEGO, Elżbietę BEDNORZ, Grzegorza IWAŃSKIEGO, Annę GONDZIK, Urszulę KNAPIK, Marię REISNER, Jadwigę FLACZEK, Annę STYPUŁĘ, Ernsta SCHARTE, Przemysława BORCHERTA.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, zak. – 17.06

800      Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy DUDY z okazji 70. rocznicy urodzin. (Te Deum)

1100       Pogrzeb: śp. Maria SKOWRONEK

1800    Za ++ męża Ryszarda GROSSMANNA w 2. rocznicę śmierci i rodziców z obu stron.

WTOREK  18.06

800      W intencjach wzbudzanych przez wiernych przy zapalaniu świec wotywnych przy obrazie Miłosierdzia Bożego.

1800    Za ++ męża Czesława SKIBIŃSKIEGO w 10. rocznicę śmierci, teściów i rodziców oraz brata
i pokrewieństwo z obu stron.

ŚRODA – 19.06

800      Za Parafian.

1800    Za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 20.06

8oo      Za + Mariana WYRYMĘ – od brata Tadeusza z rodziną.

1700     Do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za ++ krewnych, ciocię Wandę i Krystynę.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, zak. – 21.06

800      Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej.

1800    Za + Eryka WLOSZA – od lokatorów z ulicy Wiechaczka 7.

SOBOTA 22.06

800      Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli FIRLEY z okazji 80. rocznicy urodzin. (Te Deum)

1800    Za ++ męża Janusza SZCZĘSNEGO w 5. rocznicę śmierci, rodziców Bronisława i Krystynę oraz
teściów Daniela i Janinę i dziadka Józefa.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06

8oo      Za Parafian.

930      Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Pauliny KRUPY z okazji 18. rocznicy urodzin.

1100     W intencji Jana KNOPKA z okazji 1. rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia, Bożą Opatrzność i wszelką pomyślność, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodzin KNOPKÓW, ŻURÓW i MAGDÓW.

1530     Nieszpory niedzielne.

1600    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii WŁOCZKI z okazji 70. rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (Te Deum)