SOBOTA – 25.11.

18:00

1. Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji ministrantów w naszej parafii, dziękując za służbę przy ołtarzu, prosząc o gorliwość i nowe powołania ministranckie

2. Za nawrócenie i dobrą przyszłość dla córki.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26.11.

8:00 Za ++ Krystiana TASARZA w 21. rocznicę śmierci, teściów, rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

9:30 Przez wstawiennictwo MB Różańcowej i Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

11:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora SZEWCZYKÓW.

15.30  Nieszpory  niedzielne.

16:00 Za Parafian.

PONIEDZIAŁEK – 27.11.

8:00  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej i Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

18:00 Za zmarłych w październiku: Elżbietę WYLEŻAŁ, Mariana HETMAŃCZYKA, Gertrudę SETNIK, Barbarę KOWALCZYK, Czesława SZCZYGŁA, Grażynę STĄPOR, Krystynę JĘDRYSIK, Marka CICHONIA, Wandę TARKO.

WTOREK – 28.11.

8:00 Za ++ Zdzisława KORDIAKA, Janusza KORCZYŃSKIEGO, Katarzynę KORCZYŃSKĄ oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00 Za + męża Ryszarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 29.11.

8:00 Za + męża Jana RURAŃSKIEGO w 20. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

18:00 Za + Ryszarda RADOMSKIEGO w 2. rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron.

CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA – 30.11.

8:00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

17:00 Za ++ mamę Genowefę KNOP w 7. rocznicę śmierci, tatę Mariana i pokrewieństwo z obu stron.

PIĄTEK – 1.12.

8:00 Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania popełnione względem Boga.

18:00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

SOBOTA – 2.12.

8:00 Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty, o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

18:00 Za + Elżbietę HORNIK w 10. rocznicę śmierci.      

I NIEDZIELA ADWENTU – 3.12.

8:00 Za Parafian.

9:30 Za + Stefana GERUSA w 2. rocznicę śmierci – od żony Teresy z dziećmi i wnukami.

11:00 Za + męża Stefana BIAŁASA w 1. rocznicę śmierci.

15:30 Nieszpory niedzielne.

16:00 CHRZEST: Leon Michał SURMA