NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 8.01

8.oo   Za + Mariana GARBACIOKA w rocznicę urodzin i ++ z rodziny.

9.30   Za Parafian.

11.00  Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jakuba i jego rodziców.

15.30  Nieszpory świąteczne.

16.00  Msza św. w intencji Lilianny Jagody HABERLI przyjmującej sakrament chrztu św.

PONIEDZIAŁEK – 9.01

8.oo   Za + szwagra Ryszarda WÓJTOWICZA i wszystkich ++ z rodziny.

18.00  Za + mamę Annę BUGZEL w pierwszą rocznicę śmierci.

WTOREK10.01

8.00   Za + szwagra Gintera WIDERĘ i wszystkich ++ z rodziny.

9.00   pogrzeb + śp. Janusza MACIEJEWSKIEGO

18.00  Za + Zygmunta WOWRĘ – od lokatorów z ul. Szczytowej.

ŚRODA – 11.01

8.00   Za + brata Teodora BOSEGO i wszystkich ++ z rodziny.

9.00   pogrzeb + śp. Ireny ŚMIATEK

18.00  Za + Eugeniusza LUKSA o łaskę życia wiecznego.

CZWARTEK – 12.01

8.00  Za + Andrzeja SZWEDĘ i wszystkich ++ z rodziny.

17.00  Za + męża Zdzisława NOWAKA, ++ rodziców Józefę i Tadeusza NOWAKÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

PIĄTEK – 13.01

8.00   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za + Kazimierza BANIĘ w pierwszą rocznicę śmierci.

SOBOTA – 14.01

8.00  Za ++ rodziców Janinę i Edwarda KRUSZYŃSKICH, ++ Anielę i Edwarda MODRZEJEWSKICH, ++ braci Stanisława i Jerzego, + siostrę Irenę, ++ szwagrów i pokrewieństw.      

18.00  Za + Alicje SZOCIŃSKĄ i wszystkich ++ z ul. Sportowej 23 – od lokatorów.

II NIEDZIELA  ZWYKŁA – 15.01

8.oo   W intencji Bogu wiadomej.

9.30   Za Parafian.

11.0Za + męża Bogumiła PAWLAKA, ++ rodziców i teściów oraz braci Jana i Wiesława.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + Jerzego SPYRĘ i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów.