SOBOTA – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA MARYI – 8.06

1800    Za + Krystynę STĘPIEŃ na pamiątkę ziemskich urodzin.

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.06

8oo      Za + Wandę TARKO i wszystkich ++ z ulicy Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.

930      Za ++ rodziców Genowefę i Bolesława NOWAKOWSKICH, dziadków Katarzynę, Mariannę i Jana KARASKÓW, Anielę i Ludwika NOWAKOWSKICH, szwagra Sylwestra i siostrzenice, Wojciecha BANASIA.

1100     Za + Barbarę ENGEL w 5. rocznicę śmierci.

1530     Nieszpory niedzielne.

1600    Za + męża Jana JOSIŃSKIEGO w 1. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 10.06

800      Za ++ Krystynę PEŁKĘ i Franciszka KOZIELSKIEGO.

845       Pogrzeb: śp. Krystyna FRĄDCZAK

1800    Za ++ rodziców Wandę i Bernardyna, ++ z rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA – 11.06

800      Za + męża Andrzeja MIECHOWSKIEGO na pamiątkę ziemskich urodzin i ++ pokrewieństwo z obu stron.

845       Pogrzeb: śp. Piotr WAWRZYNKIEWICZ

1800    Za + Andrzeja HUNGERA – od kolegów z MPUK.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. JÓZEFA CZEMPIELA I EMILA SZRAMKA, MĘCZ. – 12.06

800      Za ++ rodziców Alojzego i Stefanię MIĘSOPUSTÓW, teściów Gerarda i Elfrydę CZAJÓW oraz ++ męża i synową.

1800    Za + Józefa KUCZAJA – od żony Stanisławy.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, DOKTORA KOŚCIOŁA – 13.06

8oo      O liczne i owocne działania ewangelizacyjne wszystkich członków Kościoła Świętego – od Legionu Maryi.

1700     Za + Renatę CYGANEK na pamiątkę ziemskich urodzin.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – 14.06

800      Za ++ Genowefę i Stanisława WYSOCKICH, szwagra i męża Ryszarda BIERNATA.

1800    Za ++ męża Ryszarda KOCOTA, rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA  15.06

800      Z podziękowaniem Bogu i Matki Bożej Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

1800    Za ++ Różę NIEMCZYK na pamiątkę 91. rocznicy ziemskich urodzin, Jadwigę, Karolinę i ich mężów – od Joanny i Romana z rodziną.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06

8oo      Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. prob. seniora Eugeniusza PLUTY z okazji urodzin – od Parafian.

930      Za ++ córkę Mariolę KURPAN w 22. rocznicę śmierci, Grzegorza KURPANA w 2. rocznicę śmierci, męża Henryka, brata Władysława i szwagrów Zbyszka i Janka.

1100     Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Bolesława FRYSZTACKICH z okazji 50. rocznicy ślubu, prosząc o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)

1530     Nieszpory niedzielne.

1600    Za zmarłych w maju: Marię WYCIŚLIK, Helenę LANGOSZ, Janinę ŁOSIK, Pawła HANUSZA, Andrzeja SIKORSKIEGO, Elżbietę BEDNORZ, Grzegorza IWAŃSKIEGO, Annę GONDZIK, Urszulę KNAPIK, Marię REISNER, Jadwigę FLACZEK, Annę STYPUŁĘ, Ernsta SCHARTE, Przemysława BORCHERTA.