NIEDZIELA ● II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 03.01

8.oo Za Parafian

9.3o Za + Horsta TSCHEKE w pierwszą rocznicę śmierci i + Piotra TSCHEKE w 3 miesiące po śmierci, + Elżbietę TSCHEKE w 11 lat po śmierci oraz + Piotra GATNER w 13 lat po śmierci.

11.oo Za +męża Stanisława LECH w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców Czesławę i Władysława DOBROŃ i Mariana LECH.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza święta z udzieleniem sakramentu chrztu świętego dla dziecka: Leon, Maksymilian SKIEPKO

Pierwsza rocznica przyjęcia sakramentu chrztu świętego (Roczek): Oliwia TOMASZEWSKA.


PONIEDZIAŁEK 04.01

8.oo Za + Ks. Proboszcza Hugona CEDZICHA w 71 rocznice śmierci. (zm. + 04.01.1950).

18.00 MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Średniej, Węglowej, Przybyły.


WTOREK 05.01

8.oo Intencja wolna.

18.00 MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Jordanowskiej, Czajora, Lazara.


ŚRODA ● UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ● TRZECH KRÓLI 06.01

8.oo Za + ojca Ks. Proboszcza śp. + Jana Copek – od Wolontariuszy Ochronki Parafialnej.

9.3o Za + matkę Jadwigę GONTARSKĄ w 10 rocznice śmierci, + męża Bogumiła PAWLAK w 9 rocznice śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.oo Za Parafian.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Teresę SZAWARA od lokatorów Wspólnoty Mieszkaniowej „Jedność”.


CZWARTEK 07.01

8.ooO nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie od Rodziny Różańcowej.

17.00 MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Szczytowej i Sztygarskiej.


PIĄTEK 08.01

8.oo Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowanie względem Boga popełnione.

18.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Wiechaczka i Wolności.

2. Za + matkę Małgorzatę w 5 rocznicę śmierci, + ojca Bogusława w 13 rocznicę śmierci, oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.


SOBOTA 09.01

8.oo Za + Mariana GARBACIOK w rocznice urodzin i ++ z rodziny.

18.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Bocznej, Granicznej, Świerczyny, Beskidzkiej.

2. Za + Krzysztofa ELSNER i wszystkich ++ z ulicy Stawowej 28 – od lokatorów.


NIEDZIELA ● ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01

8.oo Intencja wolna.

9.3o Za Parafian.

11.oo Za +męża Jerzego GÓRA w pierwszą rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i lokatorów z ulicy Karpackiej 7 oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + mamę Bronisławę Cieślik od syna Leszka z rodziną.