Powołując się na zarządzenie Ks. Abpa Wiktora Skworca z dnia 17 kwietnia br., przywracamy od poniedziałku 20 kwietnia w kościele celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

W naszym kościele może jednocześnie uczestniczyć max 54 osoby, (nie uwzględniając powierzchni chóru, który zostaje zamknięty do odwołania) w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i higieny.

Z darem modlitwy Wasi Duszpasterze