Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwając w radości wielkanocnej, rozważamy tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W niedzielnej Ewangelii słyszymy o misji odpuszczania grzechów, którą otrzymali Apostołowie. Zmartwychwstały Chrystus żyje i nadal działa. Przemienia nasze serca, przebacza, prowadzi cierpliwie przez trudności na drogach wiary. Uczniowie uradowali się, widząc Zmartwychwstałego. Jak jest ze mną? Czy czekam na Jezusa z wiarą w Jego miłosierną miłość?