Wzorem ubiegłego roku, odwiedziny duszpasterza tzw. kolęda, odbędzie się TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA OSÓB CHĘTNYCH. Zgłoszenia przyjmujemy na 2 sposoby:

1. Wypełnienie kartki zgłoszeniowej, która znajduje się na stoliku pod chórem i wrzucenie jej do skrzynki z napisem KOLĘDA

lub

2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Czas zgłoszeń: DO PIĄTKU 25. LISTOPADA

Z doświadczenia zeszłorocznego, chcemy przypomnieć że nie wchodzimy do mieszkań kogoś, kto nie zgłosił chęci wcześniej, z racji podziału ilości odwiedzanych mieszkań na dany dzień. Prosimy o zrozumienie i dziękujemy za wyrozumiałość.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń i ich podziale, zostanie podana informacja, kiedy odbędą się odwiedziny mieszkańców według poszczególnych ulic oraz harmonogram Mszy Świętych.

W oczekiwaniu na spotkania,

Chropaczowscy duszpasterze