Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie na deklaracji ustnej, ale na wierze i pełnym dobrej woli zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze nie przyjęli nauki Chrystusa, lecz przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem tych, co uznając swe winy odnajdują do Niego drogę — poucza prorok Ezechiel. Prośmy w dzisiejszą niedzielę o szczere zaangażowanie i entuzjazm życia Ewangelią.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 01.10
Kolekta przeznaczona jest na WŚSD. Za wszelkie złożone ofiary, również te wpłacane na konto bankowe
parafii, składamy serdeczne Bóg zapłać. O godz. 15.15 zapraszamy na różaniec.


▪ Obchody liturgiczne tygodnia:
⁎ Poniedziałek – Wspomnienie śś. Aniołów Stróżów.
⁎ Środa – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
⁎ Czwartek – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
⁎ Sobota – Wspomnienie NMP Różańcowej.


▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Po mszach św. odprawimy
stosowne nabożeństwa związane z tymi dniami.
▪ W czwartek po porannej Mszy św. nabożeństwo wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna
adoracja. Legion Maryi zaprasza do modlitwy za kapłanów.
▪ W I sobotę miesiąca pragniemy w naszej parafii odprawić różaniec wynagradzający Niepokalanemu
Sercu Maryi, dlatego zapraszamy rano o godz. 7.30 na modlitwę różańcową przed Najświętszym
Sakramentem, następnie na Mszę św. a po mszy na 15 minutowe rozważanie różańcowe do rozmyślania.
O godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.


UROCZYSTOŚĆ NMP RÓŻAŃCOWEJ, PATRONKI PARAFII – ODPUST. 08.10
W przyszłą niedzielę tj. 8 października będziemy przeżywali w naszej parafii uroczystość odpustową.
Kazania wygłosi ks. Wojciech Dytko wikariusz w bazylice piekarskiej. Zapraszamy wszystkich na sumę
Odpustową na godz. 11.00 szczególnie dzieci w strojach komunijnych oraz panów do niesienia
baldachimu.

Kolekta odpustowa przeznaczona będzie jako specjalna ofiara pieniężna na sfinansowanie
rozpoczętej inwestycji związanej z wymianą oświetlenia w małym kościele pw. Dobrego Pasterza.

OGŁOSZENIA OGÓLNE

▪ Rozpoczynamy październik miesiąc różańca świętego. Zapraszamy parafian na codzienne nabożeństwa
różańcowe w tygodniu na godz. 17.15, w czwartek po mszy św. szkolnej, zaś w niedziele na godz. 15.15.
Na czas miesiąca różańcowego zawieszone zostaje środowe nabożeństwo do MBNP.
▪ W pierwszy czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. szkolną na godz. 17.00, spowiedź święta
dla dzieci od godz. 16.30. Podczas Mszy św. poświęcimy różańce dzieciom przygotowującym się do
Pierwszej Komunii Świętej ze SP17.
▪ Kandydaci do bierzmowania spotykają się w piątek. O g. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie w kościele.
▪ W dniu naszego odpustu parafialnego tj. 8 października br. Poczta Polska na wniosek Polskiego Związku Filatelistów Odział w Chorzowie wprowadzi do obiegu kartkę okolicznościową upamiętniającą 110
rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Będzie także dołączony stosowany datownik okolicznościowy.
Na kartce przedstawiono wizerunek kościoła oraz figurę MB Różańcowej. Datownik przedstawia kopułę
kościoła (widok z góry). Dodatkową atrakcją będzie możliwość zakupu pocztowego znaczka
okolicznościowego z wizerunkiem ołtarza głównego. Nakład kartki to tylko 500 szt., cena za kartkę 2,30zł,
natomiast koszt znaczka okolicznościowego – 8,00.zł Wszystko będzie można nabyć na stoisku pocztowo-
filatelistycznym w dzień odpustu od godz. 8.30-16.00. Wszystkie walory zaprojektował Arkadiusz Kafka,
inicjatorem jest nasza parafia, zaś organizatorami są kościelni: Janusz i Aleksander Kralowie. Specjalne
podziękowania dla Tomasza Grzelca za nieodpłatne udostępnienie zdjęć.