Rozpoczynamy Ucztę Eucharystyczną, aby dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. Jezus daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                   04.09

●  Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji w szczególności na działalność

     edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w tym na utrzymanie kościoła akademickiego. Bóg zapłać za złożone ofiary.

●  W poniedziałek po porannej mszy św. nabożeństwo do Ducha Św.

●  Pragniemy przywrócić właściwy dzień nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy dlatego od tego tygodnia nabożeństwa będą się odbywały w środy o godz. 17.30.

●  Obchody liturgiczne tygodnia:  czwartek – Święto Narodzenia NMP.

●  W czwartek po porannej mszy św. Legion Maryi zaprasza na modlitwy za kapłanów.

●  Młodzież z klas 8 oraz te osoby, które chcą rozpocząć przygotowanie do przyjęcia bierzmowania, zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 18.00, a po niej spotkanie w kościele

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                   11.09

●  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE

●  Chłopców, którzy chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty ministranckiej zapraszamy na zbiórkę w sobotę o godz. 9.00 w salkach.

●  Grupa Legion Maryi zaprasza nowych członków na swoje spotkania w każdy poniedziałek  po porannej  mszy św.

●  W przyszła niedzielę  na godz. 17.00 zapraszamy na koncert chóru „Ex Animo”  pod dyrekcja Marka Gremlowskiego przy akompaniamencie Marka Kałki z prowadzeniem Katarzyny Prędoty. Szczegóły na plakatach. W związku z wcześniejszym zainstalowaniem nie będzie nieszporów niedzielnych.

                               Na czas pracy, nauki i wszelkich obowiązków niech nam Bóg błogosławi.