Istnienie trzech Osób w jedynym Bogu było nie do przyjęcia dla Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Tak wygląda delikatność Boga, który nie forsuje ludzkiej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Go aby dziś pozwolił nam uczynić kolejny krok na drodze rozumienia prawdy objawionej.

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY –   12.06

●  Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

    Kolekta przeznaczona jest na funkcjonowanie naszej parafii.

●  W poniedziałek w 13 dzień miesiąca czerwca o godz. 18.00 msza św. z formularza o MB Fatimskiej. Po mszy św. nabożeństwo fatimskie wraz z procesją dookoła kościoła.

●  We wtorek o 17.30 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

● W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. Msze św. odprawimy o godz.: 8.00, 11.00 i 16.00. W tym dniu nie będzie całodziennej adoracji.

Po mszy o godz. 8.00 wyruszymy z Najświętszym Sakramentem  na procesję ulicami naszej parafii. Trasa procesji będzie przebiegała przez następujące ulice: Kościelna, Łagiewnicka, Bieszczadzka, deptak pomiędzy ZSO, a blokami  mieszkalnymi na ul. Szczytowej, Karpacka, Górna, Węglowa, Bohaterów Westerplatte i Kościelna.

Prosimy parafian o przystrojenie poszczególnych ołtarzy:

1. Kapliczka przy ul. Bieszczadzkiej.   

2. Deptak przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

3. Krzyż na ul. Górnej.

4. Krzyż na bocznej ścianie kościoła.

Ołtarze zostaną dowiezione na miejsce rano o godz. 6.00 W oktawie Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwa eucharystyczne o godz. 17.30 wraz procesją teoforyczną dookoła kościoła.

●  W piątek o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia.

●  W sobotę od godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   19.06

●  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE  

• Powołany został nowy skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej, której członkowie pochodzą z trzech    ustawowych grup: pierwsza to osoby z urzędu, druga to osoby mianowane przez proboszcza, rekrutujący się z  wyznaczonych grup przy parafii. Grupa trzecia to parafianie zaproponowani jako  kandydaci do wyborów. Z racji zgłoszenia tylko czterech osób proponowani kandydaci przechodzą automatycznie w skład rady. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej znajduję się w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii.

„Idzie, idzie Bóg prawdziwy, idzie Sędzia sprawiedliwy,
stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem”.