Ewangelia dzisiejszej niedzieli zabiera nas do Wieczernika. Jezus zapewnia uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im zobowiązanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”. Uczestnicząc w Uczcie Eucharystycznej, prośmy  o dar umiejętności zdecydowanego realizowania ewangelicznej miłości w naszym życiu.

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA                                                                                                              15.05

●  W dzisiejszą niedzielę kolekta przeznaczona jest na WŚSD w Katowicach Serdeczne „Bóg zapłać” za

     wszelkie złożone ofiary.

●  W czwartek po mszy św. o godz. 8.00 wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

     Legion Maryi zaprasza na modlitwy w intencji kapłanów po mszy porannej. W tym dniu ks. Abp Wiktor

     obchodzi swoje urodziny pamiętajmy o Nim w modlitwach.

●  W piątek, o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia

●  W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA                                                                                                           22.05

●  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE  

• W miniony czwartek 58 młodych ludzi z naszej wspólnoty parafialnej, przyjęło sakrament     

    bierzmowania przez posługę abpa Adriana Galbasa. Młodzieży serdecznie gratulujemy tego kolejnego  

    potwierdzenia wiary. Dziękujemy wszystkim (choć nie było tych osób dużo) za włączenie się w akcję

    Duchowej Adopcji Bierzmowańca i towarzyszenie im w przygotowaniu do sakramentu dojrzałości

    chrześcijańskiej. Młodzież zapraszamy w najbliższy czwartek 19. maja na Mszę Św. o godz. 17.00, a   

    później na wspólne świętowanie.

• W dzisiejszą niedzielę po mszy o godz. 11.00 będziemy rozdawać nagrody za ukończoną grę terenową,

     która miała miejsce w „Dniu dobra”.

•  Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedziele i uroczystości o godz. 15.30, zaś w tygodniu o 17.30.

• Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w

     Piekarach odbędzie się w niedzielę 29 maja pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Już teraz

     zapowiadamy, że pragniemy wyruszyć pieszą pielgrzymką z naszej parafii wraz z duszpasterzem.

Ogłoszenie dla młodzieży! Nasza parafia organizuje II spływ kajakowy malowniczą rzeką Czarną

    Hańczą, w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 25 maja, o

    godz. 19.00 w salkach przy probostwie. Na odkrywanie piękna polskiej przyrody i niepowtarzalną

    przygodę zaprasza proboszcz  ks. Damian.

W czerwcu br. mija kadencja członków parafialnej rady duszpasterskiej. W skład rady parafialnej

    wchodzą osoby z tzw. trzech grup członków. Pierwsza to osoby z urzędu: proboszcz, wikariusz,

    organista, kościelny i katecheta. Grupa druga to osoby mianowane przez proboszcza, rekrutujący się z  

    wyznaczonych grup przy parafii. Grupa trzecia to parafianie (ukończone 18 lat, bierzmowani,

    uczestniczący w życiu wspólnoty i znani z nienagannych postaw moralnych) proponowani jako

    kandydaci do wyborów. Prosimy do dnia 5 czerwca br. w kancelarii, lub zakrystii zgłaszać osobiście

    proboszczowi kandydatów do wyborów. Przy zgłoszeni podajemy: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód

    oraz adres zamieszkania proponowanej osoby. Ta ostatnia informacja jest tylko do wiadomości

    proboszcza ze względu na ustawę RODO. Dnia 5 czerwca przedstawimy listę kandydatów, zaś 12

   czerwca w parafii przeprowadzimy wybory zgłoszonych kandydatów.

W dniu 24 maja tj. wtorek o godz. 13.00 w poradni „Na wzgórzu” przy ul. Sudeckiej 9 odbędą się

    badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG stawów oraz piersi. Badania są

    odpłatne zaś bliższe informacje w przychodni.

   „Bez pierworodnej zmazy poczęta”  w miesiącu maju ”módl się za nami, Królowo święta”.