NIEDZIELA ● XXXIII 15.11

  • Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
  • Po Mszach św. przed kościołem będzie zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

● Przeżywamy dziś Dzień Muzyki Liturgicznej, w naszych modlitwach pamiętajmy o naszych Organistach , a także o chórze MAGNIFICAT oraz o scholi młodzieżowej.

● Zapraszamy dziś na godz. 15.30 na nieszpory niedzielne.

● Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad.

Konieczne jest odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencji Ojca świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń (tzw. kwarantanny) nałożonej przez służby sanitarne, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym.

 W czwartek po porannej mszy św. wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00, zaś Legion Maryi zaprasza na modlitwy w intencji kapłanów do kościoła po porannej Mszy św. 

· W piątek o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia.  

  • W sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 17.00.

XXXIV UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.11

  • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Archidiecezję w szczególności na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

Ogłoszenia ogólne

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za groby, po upływie 20 lat. Opłatę można uregulować w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Nadal obowiązują regulacje prawne związane z pandemią. Cała polska znajduje się w strefie czerwonej.

Zgodnie z tymi regulacjami w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach maksymalnie 83 osoby, zaś w kaplicy Dobrego Pasterza 25 Stosujmy się do tych regulacji. Zachowujmy odpowiedni dystans. Prosimy o zdrowy rozsądek i stosowanie podstawowych reguł czyli zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk. Przypominamy także, że z powodu pandemii nadal jest w mocy dyspensa ks. Arcybiskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Pamiętajmy o wszystkich chorych, zakażonych koronawirusem, o całej Służbie Zdrowia, która z tak wielkim poświęceniem służy nam wszystkim! Módlmy się za siebie wzajemnie!

Serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwy, ofiarowane msze św. zaś delegacji parafii za obecność na pogrzebiezmarłego ojca ks. proboszcza śp. + Jana Copek.