Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do życia odpowiedzialnego, przezywanego w postawie służby. „Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”. Tylko wsłuchani w słowa Jezusa jesteśmy w stanie wykonywać powierzone nam zadania w taki sposób, aby się Bogu podobać.

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                    18.09

●  W dzisiejszą niedzielę kazania głosi ks. Grzegorz Węglorz, budowniczy kościoła MB Fatimskiej w

     Katowicach-Piotrowicach. Zebrana kolekta przeznaczona jest na dalsze wyposażenie kościoła.

     Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie złożone ofiary na to dzieło.

●  Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich

     odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

●  Obchody liturgiczne tygodnia:

        wtorek – wspomnienie świętych męczenników: Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i tow.

          środa – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

         piątek – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prez.   

●  W czwartek po porannej mszy św. Legion Maryi zaprasza na modlitwy za kapłanów, wystawienie i

     Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00. Podczas czwartkowej adoracji zapraszamy na

     czuwanie i modlitwę różańcową pompejańską od 15.00 do godz. 17.00.

● Rodziców dzieci, które chcą przygotowywać się w bieżącym roku do wczesnej komunii świętej,

    zapraszamy na spotkanie w piątek 23. września o godz. 17.45 w salkach.

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                    25.09

●  W przyszłą kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE

●  Dnia 24 września w Chropaczowie o godzinie 15:00 wspólnota Ruchu Światło – Życie naszego rejonu

    rozpocznie nowy rok formacyjny. Warto wspomnieć, że nasz wikariusz ks. Marek Organista został

    mianowany przez ks. Abpa Wiktora moderatorem rejonowym , natomiast nasi parafianie, małżeństwo

    Magdalena i Grzegorz Wienckowie zostali wybrani Parą Rejonową Domowego Kościoła.

    Zapraszamy wspólnoty oazowe i Domowego Kościoła, a także młodzież i rodziny, które poszukują

    bliższej relacji z Panem Bogiem i swojego miejsca w Kościele. Po Eucharystii przy sprzyjającej pogodzie

    przewidziane jest ognisko i wspólne zabawy.

Wspólnota oazowa życzy kapłanom i parafianom błogosławionej niedzieli.