Będziemy dziś świadkami zwycięstwa Chrystusa nad złem, a usłyszymy o tym w słowie Bożym. Jezus kuszony na pustyni przez diabła, demaskuje i sprzeciwia się wszelkim jego podszeptom. Pan wskazuje nam walkę duchową jako drogę ku prawdziwej wolności. Na początku Wielkiego Postu wzbudźmy pragnienie naśladowania naszego Mistrza, On ma moc oddalić wszelkie zło i zamęt naszego życia.

NIEDZIELA  ●   I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                                                             06.03

 ●  Kolekta dzisiejszej niedzieli traktowana jest jako jałmużna postna. Jak pouczy nas św. Piotr w swoim    

     Pierwszym Liście: „Jałmużna zakrywa wiele naszych grzechów”.

 ●  Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do podjęcia dobrowolnej abstynencji

      od napojów alkoholowych oraz do modlitwy ekspiacyjnej za grzechy pijaństwa.

 ●  W poniedziałek po porannej mszy św. nabożeństwo do Ducha Św.

 ●  We wtorek zapraszamy na godz. 17.30 na nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

 ●  W  czwartek po porannej mszy św. wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.

      17.00. Legion Maryi zaprasza na modlitwy w intencji kapłanów do kościoła po porannej mszy św. 

 ●  W piątek o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia, zaś 0 godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo   

     Drogi Krzyżowej, podczas którego będziemy modlili się za zmarłych zalecanych. Wypominki – zalecki

     prosimy składać w zakrystii.

 ●  W  sobotę o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu spowiedzi.

   NIEDZIELA  ●  II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                                                          13.03

 ●  Kolekta specjalne na potrzeby naszej parafii w szczególności na opłaty za ogrzewanie.

     W przyszłą niedziele przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny „Ad Gentes”.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE    

●  Serdecznie zapraszamy parafian w kolejne niedziele Wielkiego Postu na godz. 15.15 na nabożeństwa

    Gorzkich Żali wraz kazaniami pasyjnymi, zaś w piątki na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwa drogi  

    krzyżowej wraz z modlitwami za zmarłych zalecanych. Przypominamy że przez pobożne odprawienie drogi

    krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, przy zachowaniu zwykłych warunków odpustu.

●  Nasz bogato rzeźbiony, piękny, zabytkowy ołtarz główny, który jest formą tryptyku i zaplanowany został tak

    aby można było ułożyć go w trzech różnych pozycjach, od dzisiejszej niedzieli w skrzydłach bocznych zostaje

    przysłonięte na cały czas Wielkiego Postu. Niech ten okres pokuty i nawrócenia nauczy nas nowego

    spojrzenia na naszą codzienność i na nasze międzyludzkie relacje oraz na dar pokoju.

●  W reakcji na ogromne cierpienie, niesprawiedliwość wojny oraz tułaczkę narodu Ukrainy, nasza parafia z

    zbiórce pieniężnej organizowanej przez „Caritas” zebrała kwotę 10 800 zł. Dziękujemy także za wszelkie dary

     serca w postaci rzeczy i produktów, które po segregacji i uporządkowaniu zostaną przekazane odpowiednim

     instytucjom organizującym pomoc uchodźcom wojennym.

•  Zapraszamy chętnych do udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach 15-24 sierpnia br. Szczegółowy program

    dostępny jest w gablotkach oraz na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w kancelarii wraz z zaliczką w   

    wysokości 300 zł. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Markiem.

Jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności.  Poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy doświadczyć prawdziwego pokoju serca. Niechaj Boże błogosławieństwo umocni w nas to postanowienie.