Stajemy dziś wobec tajemnicy Chrystusa Króla Wszechświata, który zaprasza nas, byśmy poddali się jego panowaniu. Jest ono słodkie i łagodne, a nie przemawia językiem siły, ale językiem miłości, dlatego też jest odpowiedzią na nasze najgłębsze pragnienia. Podporządkujmy na nowo Jego władzy nasze życie, aby On sam zyskał w nim pierwszeństwo we wszystkim.

● UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                                      20.11

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji szczególnie na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

Zapraszamy dziś na godz. 15.30 na nieszpory niedzielne, podczas których odmówimy Akt Poświęcenia    rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi przez co możemy zyskać odpust zupełny.

● W czwartek po porannej mszy św. całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Legion Maryi

    zaprasza do modlitwy za kapłanów.

● W piątek po porannej mszy św. modlitwa o rychłą beatyfikację sł. B. SM. Dulcissimy Hoffmann, zaś o godz. 15.00 w kościele godzina miłosierdzia.

● W sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego sakramentu i okazja do spowiedzi.

● I  NIEDZIELA  ADWENTU                        27.11

●  Już za tydzień Pierwsza Niedziela Adwentu, którą obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych. Kolektę przeznaczymy na potrzeby parafii.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE

● Do piątku 25, listopada czekamy na zgłoszenia osób chętnych do odwiedzin duszpasterskich – kolędy.

    Można to uczynić wypełniając kartkę zgłoszeniową i wrzucając ją do skrzynki znajdującej się pod chórem lub elektronicznie za pośrednictwem formularza, którego link znajdziemy na stronie parafialnej lub profilu faceook’owym.

● Od przyszłej Niedzieli rozpoczyna się Adwent i nowy nok liturgiczny. W naszej parafii pragniemy przeżywać roraty dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.

    – Dzieci i młodzież już dzisiaj zapraszamy na roraty od poniedziałku do piątku o godz. 6.50.  Wspólną drogę przygotowania do świąt rozpoczynamy od poniedziałku 28. listopada. Wzorem   ubiegłego roku prosimy o dary w postaci słodyczy czy drobnych upominków, które będą rozdawane   dzieciom jako nagrody. Z góry dziękujemy za każdy dar serca.

    Dorosłych zapraszamy na msze św. roratnie w poniedziałek, środę i piątek na godz. 18.00. Temat   tegorocznych rorat dla dorosłych brzmi: „Wezwani do Miłosierdzia”. Prosimy zabrać ze sobą lampiony!

● Na parafialnym facebooku pojawił się „Kalendarz adwentowy”. Zapraszamy wszystkie dzieci do zabawy.  Codziennie, począwszy od I Niedzieli Adwentu czeka na nich nowa wirtualna niespodzianka.

● W kancelarii parafialnej, a także w zakrystii, można zaopatrzyć się w kalendarze z wizerunkiem naszego kościoła na rok 2023 w cenie 15 złotych, a także nabyć opłatki na stół wigilijny, małe i duże (ofiara dowolna).

●  Ministrantów wraz z rodzicami zapraszamy  do wspólnego świętowania z okazji święta patronalnego – wspomnienia św. Tarsycjusza, męczennika. Odbędzie się ono w sobotę 26. listopada. O godz. 18.00 Msza Św., a następnie wspólne spotkanie przy stole na probostwie. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy naszym ministrantom za przykład gorliwości i pięknej służby w naszej chropaczowskiej  wspólnocie. Chłopaków, którzy chcą włączyć się do naszej wspólnoty ministranckiej zapraszamy na cotygodniowe zbiórki w soboty o godz. 9.00 w salkach.  

●  We wtorek przeżywamy wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy. W tym dniu pamięcią modlitewną otaczamy tych, którym Ona patronuje, czyli naszych organistów Pana Piotra i Marcina oraz  nasz parafialny chór „Magnificat” dziękując im za piękną grą na organach, śpiew i zaangażowanie.

● W piątek po wieczornej mszy św. zapraszamy do salki przy małym kościele na katechezę dla dorosłych.