Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres pasyjny Wielkiego Postu, czyli rozważanie Męki Pańskiej. Widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy razem z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się także w tej Eucharystii.

Za to że nie zawsze zauważamy Jezusa w naszym zyciu, przepraszajmy Go teraz abyśmy z czystym sercem mogli Go spotkać w Eucharystii.

V  NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU  –  21.03

     ●   W dzisiejszą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji w szczególności na wsparcie Domu Księży Emerytów oraz Sądu Metropolitalnego.  Za Wasze złożone ofiary – serdeczne Bóg zapłać!

     ●   We wtorek  o godz. 17.30 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

     ●   W czwartek przeżywamy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte a nienarodzone po porannej mszy św. wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00. Legion Maryi zaprasza na modlitwy w intencji kapłanów do kościoła po porannej Mszy św. 

     ●   W piątek, o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia, zaś 0 godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podczas którego będziemy modlili się za zmarłych zalecanych.

           Wypominki można składać w zakrystii.

    ●   W sobotę o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty
          i Pojednania.

   VI  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU ●  MĘKI PAŃSKIEJ ● PALMOWA  –  28.03

    ●   Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE  

   ●  Dziś rozpoczynamy II część Wielkiego Postu, mającą charakter pasyjny, przypominają nam o tym zasłonięte krzyże. Serdecznie zapraszamy parafian w kolejne niedziele Wielkiego Postu na godz. 15.15 na nabożeństwa Gorzkich Żali wraz kazaniami pasyjnymi, zaś w piątki na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwa drogi krzyżowej wraz z modlitwami za zmarłych zalecanych.

   ●  Nadal można jeszcze zaopatrzyć się w „Paschaliki” – świece na stół wielkanocny w cenie 7 zł.

   ● W nawiązaniu do Listu Apostolskiego Ojca Św. Franciszka w 150 lecie ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, oraz na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca w sprawie odpustów na cześć Św. Józefa, otrzymanych z Penitencjarii Apostolskiej, podajemy co następuje:

● w każdy 19 dzień miesiąca po mszach św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w ramach adoracji odmówimy Litanię do Św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego.

● w każdą środę po mszach św. odmówimy zatwierdzoną modlitwę: Witaj Opiekunie…

        Ponadto każdy wierny może zyskać odpust zupełny przez:

             ● odmówienie modlitwy różańcowej w rodzinie lub pomiędzy narzeczonymi

            ● na wzór św. Józefa wypełnieni uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.

            ● powierzy swoją pracę lub działalność opiece św. Józefa poprzez wezwanie Go w modlitwie.

   ●  Za tydzień Niedziela Palmowa, zapraszamy wiernych aby do kościoła przynieść ze sobą palmy, które poświęcimy na każdej Mszy św.

   ● Przypominamy, że w naszym kościele podczas jednej Mszy św. mogą  przebywać  83 osoby. W kościele znajdują się wyznaczone taśmą miejsca do zajmowania podczas Mszy św. jak i na nabożeństwach. Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, dotyczących: dystansu i reżimu sanitarnego (odległość od siebie,  założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja rąk). Nasz kościół jest regularnie dezynfekowany i czyszczony, podobne zabiegi stosowane są względem konfesjonałów.