W niedzielną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – usłyszymy dziś jak Jezus odważnie wyznaje przed sądem Piłata: „Tak jestem królem”. Nasz Pan zaprasza nas do rozważenia tego, czym jest Jego królewska godność. Pozwólmy Mu na nowo wkroczyć w nasze życie, by mógł urzeczywistnić w naszych sercach „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.”

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21.11

• Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji szczególnie na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

● Zapraszamy dziś na godz. 15.30 na nieszpory niedzielne, podczas których odmówimy pobożnie Akt Poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi przez co możemy zyskać odpust zupełny.

● Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska wydała dekret, w którym dozwala na zyskanie odpustu zupełnego za dusze w czyśćcu cierpiące, który można uzyskać przez cały miesiąc listopad.

● W czwartek po porannej mszy św. całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Legion Maryi zaprasza do modlitwy za kapłanów.

● W piątek o godz. 15.00 w kościele godzina miłosierdzia.

● w sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego sakramentu i okazja do spowiedzi.

I NIEDZIELA ADWENTU 28.11

● Już za tydzień Pierwsza Niedziela Adwentu, którą obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych. Kolektę przeznaczymy na potrzeby parafii.

OGŁOSZENIA OGÓLNE

● W związku z pandemią w tym roku proponujemy kolędę – odwiedziny duszpasterskie na 2 sposoby:

1. Msze św. kolędowe w kościele dla mieszkańców poszczególnych ulic (tak jak zeszłego roku).

2. Odwiedziny kolędowe przez kapłana wyłącznie dla osób chętnych. Należy zatem zabrać ze stolika pod chórem kartkę zgłoszeniową, wypełnić ją i wrzucić do skrzynki obok. Można to także uczynić drogą elektroniczną prze stronę internetową parafii, lub przez profil parafii na facebooku.
Termin zgłoszeń do 26 listopada br. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń i ich podziale, zostanie podana informacja, kiedy odbędą się odwiedziny mieszkańców według poszczególnych ulic.

● Od przyszłej Niedzieli rozpoczyna się Adwent i nowy rok liturgiczny. W naszej parafii pragniemy przeżywać roraty dla dzieci i dla dorosłych.

– Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy na msze św. roratnie każdego dnia od poniedziałku do piątku włącznie na godzinę 7.00. Z tej racji nie będzie mszy o godz. 8.00, która wraz z intencją staje się mszą św. poranną roratnią. Temat rorat dla dzieci brzmi: „Droga do Betlejem”.

Dorosłych zapraszamy na msze św. roratnie w poniedziałek, środę i piątek na godz. 18.00. Temat tegorocznych rorat dla dorosłych brzmi: „Cały sprawiedliwy”. Prosimy zabrać ze sobą lampiony!

● W kancelarii parafialnej, a także w zakrystii, można zaopatrzyć się w kalendarze z wizerunkiem naszego kościoła na rok 2022 w cenie 10 złotych, a także nabyć opłatki na stół wigilijny, małe i duże (ofiara dowolna). Tradycyjnie do nabycia zarówno w kościele jak i w kancelarii są świece wspierające „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas”. Świece na stół wigilijny są w następującej cenie: małe 7 zł, duże 14 zł.

● W poniedziałek przeżywamy Wspomnienie Św. Cecylii dziewicy i męczennicy w tym dniu pamięcią modlitewną otaczamy tych, którym Ona patronuje, czyli naszych organistów Pana Piotra i Marcina oraz nasz parafialny chór „Magnificat” dziękując im za piękną grą na organach, śpiew i zaangażowanie.

● Nasza parafia organizacje wyjazd na jednodniowy jarmark świąteczny do Pragi w sobotę 11. grudnia. Wyjazd wczesnym rankiem, powrót ok. północy. W programie zwiedzanie stolicy Czech, Msza Św. i udział w jarmarku. Koszt: 190 zł i 150 KČ. Zapisy i wpłaty w kancelarii. W związku z pandemią trzeba mieć zaświadczenie o szczepieniach bądź zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem lub wykonać test PCR i posiadać jego wynik.