NIEDZIELA  ● Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22.11

  • Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Archidiecezję w szczególności na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

      ●    Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można dzisiaj zyskać odpust   zupełny.

      ●    Zapraszamy dziś na godz. 15.30 na nieszpory niedzielne.

      ●     Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad.  

              Konieczne jest odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencji Ojca świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.  Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń (tzw. kwarantanny) nałożonej przez służby sanitarne, będą mogły uzyskać           odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli      przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz  odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym.

               ·    W czwartek po porannej mszy św. wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00,  zaś Legion Maryi zaprasza na modlitwy w intencji kapłanów do kościoła po porannej Mszy św. 

       ·    W piątek o godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia.  

  • W sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 17.00.

NIEDZIELA ●  I Niedziela Adwentu  –   29.11

  • W przyszła niedzielę rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości i zachęcamy wiernych do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych oraz złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji.

Ogłoszenia ogólne

  ·   Nadal obowiązują regulacje prawne związane z pandemią. Cała polska znajduje się w strefie czerwonej.

       Zgodnie z tymi regulacjami w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach maksymalnie  83 osoby, zaś w kaplicy Dobrego Pasterza 25  Stosujmy się do tych regulacji. Zachowujmy odpowiedni dystans. Prosimy o zdrowy rozsądek i stosowanie podstawowych reguł czyli zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk. Przypominamy także, że z powodu pandemii nadal jest w mocy dyspensa ks. Arcybiskupa od        obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

  ·   W kancelarii parafialnej można już zaopatrzyć się w kalendarze z wizerunkiem naszego kościoła na rok 2021 w  cenie 7 złotych, a także nabyć opłatki na stół wigilijny, małe i duże (ofiara dowolna). Od przyszłej niedzieli  będzie można nabyć w kościele świece „Caritas” oraz kalendarze.