Zgromadzeni na słuchaniu słowa Bożego i łamaniu chleba pragniemy tu i teraz uobecniać zbawcze misteria męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc jednocześnie w tę Niedzielę Dobrego Pasterza o liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, misyjnej i do życia konsekrowanego.

IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA   ●  DOBREGO PASTERZA  –    25.04

  ●  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za ofiary składane na utrzymanie i rozwój naszej parafii serdecznie dziękujemy.

  ●  Dziś Niedziela Dobrego Pasterza jest to szczególny dzień oraz tydzień modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

  ●  We wtorek  o godz. 17.30 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

  ●  W czwartek  29 kwietnia obchodzimy Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej doktora Kościoła – patronki Europy, jest to też Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
       Po porannej Mszy Św. wystawienie i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu a Legion Maryi zaprasza na modlitwy za kapłanów.

  ●  W piątek o godz. 15.00 zapraszamy do kościoła na Godzinę Miłosierdzia.

  ●  W sobotę 1 maja przeżywamy Święto Św. Józefa Rzemieślnika w modlitwach pamiętamy o ludziach pracy oraz o tych co pracy nie mają i jej poszukują.

  ●   W sobotę przeżywamy Pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo po porannej Mszy Św. zaś o godz. 17.o0 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi szczególnie dla       rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św.

V  NIEDZIELA   WIELKANOCNA  –  02.05

  ●   Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

OGŁOSZENIA  OGÓLNE

  ●  Rozpoczynamy miesiąc majzapraszamy zatem na nabożeństwa majowe w dni powszednie na godz. 17.30, zaś w niedzielę i uroczystości o godz. 15.30.

  ● Przypominamy, że wciąż obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we mszy św. dla osób starszych, chorych oraz tych, którzy obawiają się zakażenia, dlatego informujemy, że można uczestniczyć we  mszy  św.  w  swoich  domach  poprzez  transmisję internetową albo telewizyjną. Transmisja Mszy Św. niedzielnych i świątecznych z naszego kościoła odbywa się przez łącza internetowe i jest o godz. 9.30.  Link podany jest na stronie internetowej naszej parafii.

  ●  Przypominamy, że w naszym kościele podczas jednej Mszy św. może  przebywać  60 osób, a w małym kościele Dobrego Pasterza 18 osób. W kościele znajdują się wyznaczone taśmą miejsca do zajmowania podczas Mszy św. jak i na nabożeństwach. Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, dotyczących: dystansu i reżimu sanitarnego (odległość od siebie,  założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja rąk). Nasz kościół jest regularnie dezynfekowany i czyszczony, podobne zabiegi stosowane są względem konfesjonałów.

Niechaj Matka Boża Różańcowa Patronka naszej parafii
wybłaga wszystkim wszelkie potrzebne łaski i uprosi Boże błogosławienstwo.