W trzecią niedzielę Wielkiego Postu słyszymy Ewangelię o oczyszczeniu świątyni. Wypędzając przekupniów, Jezus pragnie przywrócić pierwotne znaczenie miejscu świętemu i wskazać, że odtąd uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem jest Jego zmartwychwstałe ciało. Rozpoczynając nasze parafialne rekolekcje, prośmy, aby Bóg oczyścił nasze serca z tego wszystkiego, co przeszkadza nam w kroczeniu drogą autentycznej wiary.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.03


▪ Od dziś do środy włącznie w naszej parafii gościmy ks. Łukasza Skibę, który będzie głosił nam nauki
rekolekcyjne i stanowe. Plan rekolekcji znajduje się na plakatach w gablotce i na stronie internetowej
naszej parafii. Kaznodziei i całej parafialnej wspólnocie życzymy światła Ducha Świętego.

▪ Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. O godz. 15.15 zapraszamy na
nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym zaś o 17.00 nauka stanowa dla mężczyzn.

▪ W poniedziałek o godz. 19.00 nauka stanowa dla kobiet.

▪ We wtorek o godz. 19.00 nauka rekolekcyjna dla kandydatów do bierzmowania oraz uczniów liceum.

▪ Zapraszamy w środę na godz. 16.00 na Mszę św. z nauką rekolekcyjną i sakramentem namaszczenia,
starszych wiekiem i chorych parafian. Prosimy bliskich z rodzin lub sąsiedztwa o pomoc w transporcie
tych osób do kościoła. W tym dniu nie będzie nowenny do MB Nieustającej Pomocy.

▪ W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja, po porannej Mszy
św. nabożeństwo Eucharystyczne Legion Maryi zaprasza do modlitwy w intencji kapłanów.
W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 msza św. szkolna podczas, której dzieciom poświęcimy
skarbczyki do I Komunii św.

▪ W o godz. 15.00 w kościele godzina miłosierdzia. Na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo drogi
krzyżowej. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii.

▪ W sobotę o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10.03


▪ Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.


OGŁOSZENIA OGÓLNE

▪ Muzeum Powstań Śląskich jako organizator oraz Kamil Jarząbek jako pomysłodawca zachęcają
mieszkańców Świętochłowic do pozostawienia swojego śladu dla przyszłych pokoleń. W ramach akcji
zbieramy listy, które będą zamknięte w “kapsule czasu” na okres 30 lat. Listy do swoich dzieci lub wnuków
można zostawić w kancelarii parafialnej z oznaczeniem do kogo jest skierowany (obecny adres
zamieszkania i numer PESEL odbiorcy w celu weryfikacji przy wydaniu listu za 30 lat). Prócz listów
mieszkańców, do projektu zostaną zaproszone szkoły gdzie każdy uczeń wraz z nauczycielami zostanie
poproszony o zaprezentowanie własnej wizji przyszłości naszego miasta w roku 2054 r. Zamknięcie
kapsuły czasu planowane jest na 5 kwietnia na terenie Muzeum Powstań Śląskich podczas specjalnego
koncertu. Projekt jest realizowany w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego.