Niedziela  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31.05

  • Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą zyskać odpust zupełny za publiczne  odmówienie hymnu: „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.   Kolekta na potrzeby Archidiecezji – sfinansowanie  prac związanych z odnowieniem kurii i katedry – pomnika historii. Składamy serdeczne Bóg Zapłać za każdą ofiarę. Dziś Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Ze względu na trwającą pandemię, zostajemy w domach i jednoczymy się w modlitwie z Piekarskim Sanktuarium po przez radio Em czy TVP Katowice.     

Poniedziałek         Swięto NMP Matki Kościoła   Dzień Dziecka  – 1.06

  • Misyjny Dzień Chorych – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Środa           Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.                              3.06


I Czwartek  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  -4.06

  • Nabożeństwo I czwartkowe po porannej Mszy św. Pamiętajmy w modlitwach o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne                                         

I Piątek   Wspomnienie św. Bonifacego – 5.06

  • Nabożeństwo I piątkowe po porannej Mszy św.  Godzina Miłosierdzia o 15.00 w kościele.                              

I Sobota –  6.06

  • Nabożeństwo I sobotnie po porannej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 17.00

Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7.06

  • Kolekta dzisiejszej niedzieli jest na Wydział Teologiczny  UŚ. Składamy serdeczne Bóg Zapłać za każdą ofiarę. Nieszpory niedzielne o godz. 15.30.

Ogłoszenia ogólne

Od poniedziałku rozpoczyna się  Okres Zwykły roku liturgicznego. Jest to „czas wzrostu Kościoła”, kiedy to karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, wypełniając swoje obowiązki i praktykując miłość, Lud Boży pielgrzymuje do swojego ostatecznego celu.

28 maja 2020r. zostało wydane ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ, w którym czytamy:

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu. 

 1. Odwołanie dyspensy z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób  z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy  z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam  do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele. Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy  z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi,  a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.  Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom  tę formę jej udzielania.

 3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania  z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św. 

 4. Duszpasterstwo  Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną  z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.  Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować  za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.    W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy  z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych  i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.  Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła  z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której  w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu  do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.  Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.  W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.


W naszym kościele nadal zostaje zamknięta powierzchnia chóru do odwołania, przypominamy, że należy  z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa


Jeżeli ktoś chciałby złożyć ofiarę na potrzeby parafii – poprzez konto bankowe parafii: PKO BP   PL 19 1020 2368 0000 2102 0138 7075,   lub w tradycyjny sposób – w kościele pod chórem znajduje się skarbona z napisem: „Ofiary na potrzeby naszej parafii”. Raz jeszcze składamy Serdeczne Bóg Zapłać i Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie!

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, w którym warto przeczytać mi.in artykuły: o tym, że młody wiek nie jest przeszkodą do świętości, a zwykła rodzina może być dla dzieci drogą do nieba; jak wygląda proces beatyfikacyjny dzieci i czy różni się czymś od tego, w jaki sposób Kościół bada świętość dorosłych; o owocach Ducha Świętego, które nie spływają nagle z nieba przy dźwiękach Bacha, lecz wymagają wiele czasu i pielęgnacji;  oraz wiele innych ciekawych artykułów.