W dzisiejszej Ewangelii uboga wdowa oddaje Bogu wszystko, co posiada na swe utrzymanie. Tylko głęboka wiara i ufność mogły ją skłonić do tego hojnego gestu, który przyciągnął uwagę Jezusa. Na początku tej Eucharystii obudźmy w sobie świadomość, że Jezus oddaje swoje życie za każdego z nas i zaprasza nas do hojnej odpowiedzi.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11

● W naszej parafii gościmy dziś kaznodzieję ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła

MB Fatimskiej w Katowicach-Piotrowicach. Zebrana kolekta przeznaczona jest na dalszą budowę
i wyposażenie kościoła.

● Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska wydała dekret, w którym dozwala na zyskanie odpustu zupełnego za dusze w czyśćcu cierpiące, który można uzyskać przez cały miesiąc listopad.

● W czwartek 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości zapraszamy na mszę św. o godz. 8.00 w intencji Ojczyzny, następnie całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Legion Maryi zaprasza po mszy do modlitwy za kapłanów.

● W piątek o godz. 15.00 w kościele godzina miłosierdzia.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11

● W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii, zaś przed kościołami przeprowadzona będzie zbiórka

na Papieską Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

OGŁOSZENIA OGÓLNE

● Na niektórych grobach na naszym parafialnym cmentarzu pojawiły się żółte naklejki z informacją „grób nieopłacony”. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie w kancelarii parafialnej opłaty przedłużającej rezerwację grobu.

● W poniedziałek po porannej mszy św. Legion Maryi zaprasza na swoje spotkanie formacyjne do salek.

● Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Adoptuj bierzmowańca”. Jest to zobowiązanie modlitewne, by w ten sposób wesprzeć młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Na stoliku pod chórem można wylosować konkretną osobę, za którą – do czasu bierzmowania – obiecujemy tego rodzaju wsparcie. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączą się w tę inicjatywę

● W związku z pandemią w tym roku proponujemy kolędę – odwiedziny duszpasterskie na 2 sposoby:

1. Msze św. kolędowe w kościele dla mieszkańców poszczególnych ulic (tak jak zeszłego roku).

2. Odwiedziny kolędowe przez kapłana wyłącznie dla osób chętnych. Należy zatem zabrać ze stolika pod chórem kartkę zgłoszeniową, wypełnić ją i wrzucić do skrzynki w zakrystii. Można to także uczynić drogą elektroniczną prze stronę internetową parafii, lub przez profil parafii na facebooku. Termin zgłoszeń do 26 listopada br.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń i ich podziale, zostanie podana informacja, kiedy odbędą się odwiedziny mieszkańców według poszczególnych ulic.

Na cały tydzień wzrastania w wierze prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo.