Przedstawiamy skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2022-2027

Grupa I osoby z urzędu:

 •    proboszcz ks. Damian Copek
 •    wikariusz ks. Marek Organista
 •    katechetka Anna Duka
 •    organista Piotr Franik
 •    kościelny Janusz Kral

     Grupa II  osoby z mianowania:

 • Małgorzata Wellmann – wiceprzewodnicząca
 • Joanna Jaworek
 • Teresa Duda
 • Jerzy Grycman
 • Jan Przybylski
 • Katarzyna Giza
 • Aleksander Kral
 • Marcin Gabor

     Grupa III  osoby zaproponowane:

 • Magdalena Wiencek
 • Grzegorz Wiencek
 • Janusz Błaszczyk
 • Karol Knop – sekretarz