Poniżej przedstawiamy pismo przesłane przez Ministra Zdrowia dotyczące koronawirusa: