Słowo pasterskie Abp Wiktora Skworca skierowane do kobiet na niedzielę 16.08.2020 r.