Jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa jest wiara w istnienie Boga w trzech osobach. Prawdę o Jednym Bogu w Trzech Osobach objawił nam Jezus Chrystus. Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej, ilekroć czynimi znak krzyża i odmawiamy modlitwę „Chwała Ojcu”. Oddawania chwały Bogu to również zachwyt nad Jego miłością i nad tym, co od Niego otrzymujemy. Wyśpiewajmy to co w dzisiejszym psalmie: „Jak jest przedziwne imię Twoje Panie”. Zarówno kościele i poza nim chwalmy w naszych sercach Boga w Trójcy Świętej.