Uroczystość Bożego Narodzenia jest dla każdego z nas znakiem miłości Boga do człowieka. Bóg zsyła nam swojego Syna na ziemię, żeby zbawił ludzkość. W ludzkim ciele Jezus Chrystus, żyjąc wśród ludzi, czynił znaki, na które niestety część z nich była ślepa lub przeciwna. Nie pozwólmy aby i dzisiaj w naszym życiu zabrakło Jezusa. Niech On narodzi się na nowo w naszych sercach, rodzinach, szkole, pracy i życiu codziennym.

Życzymy Wam radości pochodzącej od Bożej Dzieciny, którą będziecie obdarowywać swoich najbliższych. Niech czas świąt Bożego Narodzenia pozwoli pogłębić wiarę, więzi rodzinne i przebaczyć drugiemu człowiekowi. W nadchodzącym Nowym Roku 2019, życzymy błogosławieństwa Bożego.

Szczęść Boże