01-053

Chropaczów  Anno Domini 2020.

Razem z apostołami czekamy ze strachu w Wieczerniku.
A potem z niedowierzaniem wpatrujemy się w pusty grób,
mówiąc wraz z Marią Magdaleną: „Zabrano Pana i nie wiemy
 gdzie Go położono.”
Idziemy zatrwożeni do Emaus rozmawiając o tym wszystkim co wydarzyło się w Jerozolimie.
Aż w końcu Zmartwychwstały przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych i swoim: „Pokój wam!” napełnia nasze serca radością i miłością.
Teraz wspólnie z Tomaszem, możemy już powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój.”
Razem z Marią Magdaleną zawołać: „Rabbuni!”
i wspólnie z Matką Naszego Pana wyśpiewać wielkanocny hymn:
Regina Coeli laetare!

Niech Zmartwychwstały Pan przemieni słabość w moc,
nędzę w bogactwo, a smutek w radość.

Niech żywy Chrystus będzie dla źródłem światła promieniującego wiarą, nadzieją, miłością i pokojem na drogach życia.

Życzą Wasi DUSZPASTERZE