Z dniem 12.01.2016 roku zakończyliśmy wizytę duszpasterską, tzw. „KOLĘDĘ” w naszej parafii.

Serdecznie dziękujemy

wszystkim naszym Parafianom, którzy chcieli przyjąć kapłanów do swego domu, wspólnie się pomodlić i uzyskać Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich najbliższych.
Dziękujemy także, za każdy przejaw gościnności, życzliwości, troski o wspólnotę parafialną, sugestie, jak i dzielenie się swoimi doświadczeniami i przeżyciami.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim parafianom za to, że atmosfera tych spotkań sprzyjała wzrostowi, dawała refleksję i umacniała zawierzeniu ku Bogu i bliźniemu.

Wasi Duszpasterze.