Zarząd Arcybiskupa Katowickiego odnośnie sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 4 maja 2020 r.