Kochani Parafianie!

Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik,

bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!

Niech Święta Narodzenia Pańskiego

będą czasem prawdziwego doświadczenia

Boga Emmanuela, który jest wiernym Bogiem z nami

Prawdziwie błogosławionych Świąt

Narodzenia Pańskiego

życzą:

Wasi duszpasterze

Ks. Damian i Ks. Zdzisław