WAŻNE!
 24 marca 2020  

W związku z decyzjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania wobec epidemii koronawirusa, w Mszy Św. oraz pogrzebie NIE MOŻE uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Gość Niedzielny
 20 marca 2020  

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe […]

Komunikat Abp. Skworca
 15 marca 2020  

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do […]

WAŻNY KOMUNIKAT PARAFIALNY.
 14 marca 2020  

WAŻNE OGŁOSZENIE W związku z decyzjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania wobec zagrożenia epidemiologicznego, proszę Parafian, by aż  do odwołania stosować  następujące zasady: W  NIEDZIELĘ (i nie tylko) 1) korzystamy z transmisji TV lub radiowych mszy św. (nie przychodzimy do kościoła!); 2) przyjmujemy komunię duchowo; 3) modlimy się za chorych, służbę zdrowia i […]

Wszystkie nabożeństwa do 29 marca odwołane
 13 marca 2020  

Komunikat Abp Skworca:

Komunikat dot. koronawirusa
 12 marca 2020  

Rada Stała Episkopatu wprowadza w kościołach środki ostrożności. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także […]

Nauki przedmałżeńskie – odwołane
 12 marca 2020  

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce, nauki przedmałżeńskie w terminie 12.03., 13.03., 14.03. 2020 r. , zostają odwołane. Nowy termin zostanie podany w najbliższym czasie. Szczęść Boże

Sakrament Bierzmowania – Odwołany
 11 marca 2020  

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce, decyzją władz kościelnych, Msza Św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania w dniu 17 marca 2020 r. zostaje odwołana. Odwołane są również wszystkie próby dla kandydatów. O nowej dacie będziemy informować na bieżąco. Szczęść Boże

Informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
 6 marca 2020  

– I próba: 6. marzec 2020 godz. 18.3o – II próba: 12. marzec 2020 godz. 17.3o – III Próba ze świadkami i spowiedź: 16. marzec 2020 godz. 18.3o ( OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA)