2 wrzesień – Niedziela 22 Zwykła

8.oo  Za Parafian
9.3o  W intencji działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”
11.oo Za + matkę Klarę Galica w 1 rocznicę śmierci
12.15  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Gabriela Glodny z okazji urodzin i dla Emilki Józefiok z okazji urodzin

15.oo Chrzty

17.oo  Za + Alfreda Kula – od działkowców Koloni III


3 wrzesień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Grzegorza

8.oo  Za + Elżbietę Bujara w rocznicę śmierci, + Wiktora Bujara i ++ pokrewieństwo Bujara, Fiedler

9.oo  O Boże błogosławieństwo z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2018 / 2019 dla uczniów i Pracowników Szkoły oraz z podziękowaniem za 14 lat pracy ustępującej Pani Dyrektor

18.oo  1. Za + męża w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dwóch braci
2. Za + ojca w rocznicę śmierci, + matkę, siostrę, dwóch braci i bratową


4 wrzesień – Wtorek

8.oo  Za + Alfreda Kula – od rodziny Żygłowicz

18.oo 1. Za + córkę Elizę Żur w 2 rocznicę śmierci
2. Za + syna Pawła, jego ojca Stanisława w 18 rocznicę śmierci i dziadków z obu stron
3. Za + Ryszarda Czaja –od siostry i brata


5 wrzesień – Środa

8.oo  Za + Małgorzatę Musioł w 1 rocznicę śmierci

18.oo  1. Za + matkę Matyldę w 5 rocznicę śmierci, + ojca Alfreda i ++ pokrewieństwo z obu stron
2. Za + matkę Krystynę w rocznicę urodzin, + ojca Franciszka w rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron


6 wrzesień – I Czwartek miesiąca

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej
2. W intencji Bogu wiadomej

17.oo 1. Za + Jadwigę Lot – od brata Eryka z żoną, od Rodziny Dudów i Zębalskich
2. Za + Jana Adamek – od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 1A


7 wrzesień – I Piątek miesiąca

8.oo  1. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego
2. Za + męża i ojca Józefa Miszok w 70 rocznicę urodzin, ++ rodziców Józefę i Wiktora Guminior

18.oo Za + Małgorzatę Kudela w 90 rocznicę urodzin, + syna Mariana, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące


8 wrzesień – Sobota – Święto Narodzenia NMP

8.oo  Za + ojca Pawła Cichy, ++ dziadków Mariannę i Józefa Cichy oraz dusze w czyśćcu cierpiące

14.oo  Ślub konkordatowy: Labisz Rafał – Labisz Magdalena
18.oo  1.Za + organistkę Jolantę Kossobudzką –od lokatorów z ul. Szczytowej 25
2. Za + matkę Magdalenę Bilik w rocznicę śmierci i + ojca Adolfa Bilik


9 wrzesień – Niedziela 23 Zwykła

8.oo  Za ++ działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”
9.3o  Za + Marcina Lanuszny w 30 dzień po śmierci
11.oo Za + Marię Salisz – od córki Ewy z mężem
12.15  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Romana Jaworskich z okazji 50 rocznicy Sakramentu Małżeństwa.
2. Za + Renatę Walczyk w dniu 94 rocznicy urodzin, + męża Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące

15.oo Chrzty

17.oo  Za + Zygmunta Fogiel w 4 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron