Aktualności
Witamy na internetowej stronie naszej Parafii.

 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami bieżącymi jak intencje mszalne, ogłoszenia parafialne, oraz innymi związanymi z historią kościoła czy życiem Parafii.

Plan kolędy 2015/2016

Nasza parafia korzysta z programu komputerowego, który umożliwia wyszukiwanie grobów, osób pochowanych, opiekunów grobów, można gromadzić dokumentację fotograficzną każdego grobu, sprawdzać płatności za miejsca grobowe. Kliknij by przejść: http://swietochlowice.artlookgallery.com/grobonet/

 
PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Rzymsko-Katolicka parafia MBR w Świętochłowicach, ul. Armii Ludowej 11 uczestniczyła w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2014.

Program był ściśle realizowany z Caritasem Archidiecezji Katowickiej oraz OPS-em Świętochłowice.

Pomocą w/w Programu zostało objętych 893 osób, podopiecznych MOPS-u w Świętochłowicach, w tym 505 kobiet i 388 mężczyzn oraz 415 dzieci do 15 roku życia, 1 osoba powyżej 65 roku życia i pozostałych 477 osób.

    Grupy odbiorców:
  • niepełnosprawni – 89
  • bezdomni – 3
  • bezrobotni – 212
  • osoby z pozostałych grup – 589

Wydano 2154 paczki (paczka zawierała 2 kg cukru; 1,5 kg makaronu; 2 puszki mielonki wieprzowej; 2 litry mleka oraz 1 litr oleju rzepakowego).

    Żywność była wydawana w następujących punktach wydawniczych:
  • Ochronka Charytatywna przy parafii MBR w Świętochłowicach, ul. Armii Ludowej 2a
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35

Podejmowaliśmy działania dodatkowe, czyli wychowawczo-terapeutyczne z dziećmi uczęszczającymi do ochronki od poniedziałku do piątku, rozmowy indywidualne, organizacja spotkań typu „Mikołajki” - wigilie, wyjazdy dzieci na kolonie z realizacją programu profilaktyczno-zdrowotnego z ukierunkowaniem na sposoby wychodzenia z wykluczenia społecznego.

Warto zobaczyć:

 

 
Rzymskokatolicka Parafia MB Różańcowej - Chropaczów